Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentu:

CHRZEST

  • akt urodzenia dziecka (odpis)
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres)
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

pobierz formularz

Sakrament chrztu świętego jest udzielany w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 10.00, w innych przypadkach - w soboty po Mszy św. o godz.18.00 i niedziele po Mszy św. o godz. 11.30. Prosimy o kontakt z ks. Adamem Wójcickim - odpowiedzialnym za przygotowanie do sakramentu chrztu św. w parafii. Prosimy też o zgłaszanie dzieci co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym chrztem. Konferencje przed chrztem w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca o godz. 17:00 w sali parafialnej.

 Wypełniony formularz trzeba dostarczyć do kancelarii parafialnej - najpóźniej tydzień przed Chrztem św.

logo