Księża pracujący w Drezdenku

ks. Dariusz Kaczyński – proboszcz i przeor

ks. Adam Wójcicki – wikary, katecheta, duszpasterz dzieci

ks. Łukasz Murański

ks. Jerzy Hajduga 

ks. Mieczysław Madej – rezydent

ks. Marian Dudzik – rezydent

br. Andrzej Raczko

ks. Łukasz Matuszczak – katecheta, duszpasterz młodzieży

 

logo