parafia Drezdenko

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

O pierwszym kościele zlokalizowanym na Placu Kościelnym wiadomo, że spłonął podczas wielkiego pożaru Drezdenka w 1662 roku. W pracach budowlanych mieszkańców Drezdenka wspomógł znacząco Elektor Fryderyk Wilhelm, który na odbudowę świątyni darował drewno, wapno i cegłę. Kościół odbudowano w 1664 roku a w roku 1679 do jego bryły dostawiono wieżę. W wieży zawisł dzwon odlany w szczecińskiej giserni, który w 1740 roku pękł podczas wyjątkowo ciężkiej zimy. W 1752 roku budowla musiała zostać zburzona, bo groziła zawaleniem i zastąpiono ją nową.

Kościół parafialny p. w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku wybudowano według projektu architekta prof. Johannesa Otzena (choć są tacy, którzy autorstwo projektu przypisują architektowi o nazwisku Spitt). 11 czerwca 1902 roku poświęcono nową świątynię. Po przejęciu Drezdenka przez Polaków, w dniu 5 sierpnia 1945 roku kościół poświęcono na świątynię katolicką.

Jest budowlą neogotycką zwieńczoną ponad siedemdziesięciometrową wieżą. Świątynia posiada halowe, trzyprzęsłowe, trzynawowe wnętrze zamknięte jednoprzęsłowym, trójbocznym prezbiterium. Uwagę zwiedzających przyciągają witrażowe okna prezbiterium. Ich fundatorami byli bracia Stoltz. Cykl witraży w kościoła przedstawia: zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny, nawiedzenie św. Elżbiety, ofiarowanie Jezusa w świątyni, w rozecie – pokłon trzech króli; chrzest w Jordanie, modlitwa w Ogrojcu, Ostatnia wieczerza, w rozecie – ukrzyżowanie; zmartwychwstanie, spotkanie z Marią Magdaleną, droga do Emaus, niewierny Tomasz, w rozecie – zesłanie Ducha Świętego.

W kościele znajdują się doskonale zachowane organy z 1902 roku wykonane przez firmę znanego organmistrza Wilhelma Sauera z Frankfurtu nad Odrą. Od 1995 roku w kościele organizuje się Letnie Festiwale Muzyki Organowej, podczas których znani wykonawcy wykorzystują walory drezdeneckich organów prezentując swój kunszt muzyczny. Więcej o organach. [link

 

Dane teleadresowe

Telephone: 95 762 05 15
Email: parafiadrezdenko@gmail.com

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

PL. KOŚCIELNY 2,
66-530 DREZDENKO

nr konta: 67 1020 2892 0000 5202 0522 5414

logo